Publikacje

Amanda Piątek, Dominika Tomczak, Paulina Szymańska, Maciej Socha
A case report of giant fibroadenoma in breast of 17-year-old pregnant woman – difficult diagnosis.
iMEDIC 2018, 3rd International Medical Interdisciplinary Congress; Bydgoszcz, 9.06.2018

Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka, Kacper Kroczek, Weronika Bereźnicka, Irena Daniluk-Matraś
Retrospektywna analiza postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku zmian torbielowatych jamy brzusznej u 31 noworodków hospitalizowanych w latach 2011 – 2017 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
XIV Sympozjum Interdyscyplinarne, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej i Neonatologii; Warszawa, 1-2.12.2017r.

Alicja Rymaszewska, Natalia Masur, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Zespół MMIHS – opis przypadku z pomyślnym przebiegiem klinicznym i dobrym
wynikiem leczenia.
XIV Sympozjum Interdyscyplinarne, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej i Neonatologii; Warszawa, 1-2.12.2017r.

Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka
Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu wad klatki piersiowej i płuc w praktyce chirurga dziecięcego.
III Forum Młodych Lekarzy, IV Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi; Ostrów Wielkopolski, 3-4.11.2017r.

Przemysław Gałązka, Adam Wilczyński, Paulina Szymańska, Weronika Bereźnicka, Barbara Szukalska, Irena Daniluk-Matraś
Thoracoscopic repair of oesophageal atresia : experience of 18 patients from tertiary referral centre.
ESPES 7th Annual Congres; Wrocław, 27-29.09.2017r.
Kacper Kroczek, Przemysław Gałązka, Marika Reszczyńska-Domagała, Natalia Sądej, Irena Daniluk-Matraś
Thoracoscopic repair of reccurent congenital diaphragmatic hernia – case report.
ESPES 7th Annual Congres; Wrocław, 27-29.09.2017r.

Przemysław Gałązka, Krzysztof Dymek, Kacper Kroczek, Krzysztof Redloch, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś
Minimally invasive surgery for the treatment of congenital lung malformations – early experience.
ESPES 7th Annual Congres; Wrocław, 27-29.09.2017r.

Adam Wilczyński, Roman Mindykowski, Aneta Krogulska, Mariusz Wysocki, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Wyniki leczenia patologii dróg żółciowych i trzustkowych z wykorzystaniem endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w chirurgii dziecięcej na podstawie materiału własnego.
XIII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki u dzieci” oraz IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej ; Warszawa, 09.12.2016r.

Marika Reszczyńska-Domagała, Kacper Kroczek, Krzysztof Dymek, Andrzej Marszałek, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Analiza metod i wyników leczenia operacyjnego klasycznej postaci choroby Hirschprunga – doświadczenia własne.
XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych; Wrocław, 15.09.2016r.

Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Ewa Demidowicz, Mariusz Wysocki, Irena Daniluk-Matraś
Przypadek oszczędzającego leczenia RMS w lokalizacji około odbytniczej.
XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych; Wrocław, 15.09.2016r.

Natalia Sądej, Przemysław Gałązka, Krzysztof Dymek, Irena Daniluk-Matraś
Przepuklina wewnętrzna – opis przypadku.
XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych; Wrocław, 15.09.2016r.

Estera Rodziewicz, Krzysztof Dymek, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka;
Ganglioneuroma przestrzeni zaotrzewnowej: analiza powikłań po leczeniu chirurgicznym.
Pediatria Polska; 2016; T.91, nr 1, s.83-86

Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz, Adam Wilczyński, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka.
Skuteczna kontrola chirurgiczna ropni wątroby w trakcie terapii ostrej białaczki limfoblastycznej.
Pediatria Polska; 2016; T.91, nr 2, s.175-179

Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz, Paulina Szymańska, Konrad Kamiński, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka;
Thoracoscopic lung biopsy in diagnosis of malignancy in children.
Medical and Biological Sciences; 2016; T.30, nr 1, s.11-14

Estera Rodziewicz, Krzysztof Dymek, Paulina Rypolc, Mariusz Wysocki, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka.
Radicalization of surgical treatment in pediatric melanoma malignum.
Medical and Biological Sciences; 2016; T.30, nr 1, s.35-39

Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Mariusz Mielniczuk, Kacper Kroczek, Przemysław Gałązka.
Analiza zastosowania technik endoskopowych w leczeniu patologii klatki piersiowej u noworodków i niemowląt w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.
XII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii klatki piersiowej u dzieci” oraz III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 18.12.2015r.

Adam Wilczyński, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka.
Chirurgia endoskopowa w obrębie klatki piersiowej u dzieci- doświadczenia jednego ośrodka.
XII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii klatki piersiowej u dzieci” oraz III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 18.12.2015r.

Alicja Rymaszewska, Krzysztof Strzyżewski, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś.
Neuroendoskopowe zaopatrzenie torbieli OUN u dzieci.
III Sympozjum Wideochirurgii u Dzieci; Sulisław, 22.10.2015r.

Przemysław Gałązka, Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Kacper Kroczek, Mariusz Mielniczuk.
Wnioski i aspekty techniczne z wprowadzenia do praktyki klinicznej technik torakoskopowej korekcji atrezji przełyku u noworodków.
III Sympozjum Wideochirurgii u Dzieci; Sulisław, 22.10.2015r.

Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Barbara Szukalska, Bartosz Sobociński, Zbigniew Serafin, Mariusz Mielniczuk, Irena Daniluk-Matraś.
Endoskopowe lobektomie płucne u niemowląt wykonywane z powodu wrodzonych wad płuca- doświadczenia wstępne.
XI Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w leczeniu przewlekłych chorób jelita u dzieci i w wieku dorosłym”; Warszawa, 12.12.2014r. oraz II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 13.12.2014r.

Przemysław Gałązka, Monika Parzęcka, Marika Reszczyńska, Ewa Domanowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Irena Daniluk-Matraś.
Podostry skręt esicy u 6-letniej dziewczynki jako późna prezentacja choroby Hirschprunga- opis przypadku.
XI Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w leczeniu przewlekłych chorób jelita u dzieci i w wieku dorosłym”; Warszawa, 12.12.2014r. oraz II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 13.12.2014r.

Przemysław Gałązka, Łukasz Szylberg, Magdalena Bodnar, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz, Irena Daniluk-Matraś.
Możliwości rozszerzenia morfologicznych badań diagnostycznych u pacjentów z podejrzeniem choroby Hirschprunga.
XI Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w leczeniu przewlekłych chorób jelita u dzieci i w wieku dorosłym”; Warszawa, 12.12.2014r. oraz II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 13.12.2014r.

Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka, Katarzyna Dylewska, Irena Daniluk-Matraś, Mariusz Wysocki.
Zapalny guz miofibroblastyczny okolicy otworu żyły głównej dolnej przepony u 16-letniej pacjentki – opis przypadku.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Olsztyn, 28-31.05.2014;

Katarzyna Laskowska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś, W.Leszczyński, Zbigniew Serafin.
Use of diagnostic imaging in the evaluation of gastrointestinal tract duplications.
Polish Journal of Radiology; 2014; T.79, s.243-250

Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Małgorzata Pacholska, Barbara Szukalska, Marlena Jakubczyk.
Żywienie niemowląt z czasową ileostomią – doświadczenia własne.
10-lecie Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IP-CZD; Warszawa, 29.03.2014.

A.Gołębiewski, D.Smyczek, G.Kudela, T.Jankowicz, W.Choiński, Krzysztof Dymek, Irena Daniluk-Matraś, T.Grzechnik, M.Inman, Adam Wilczyński, J.Zagierski, K.Królak, P.Stępień, S.Osman, P.Wolak, A.Jesionowski, R.Sławek, A.M.Piaseczna-Piotrowska, P.Sosonowska, P.Mańkowski, A.Jankowski, E.Gawrych, A.Kowal, W.Jacoń, A.Kowalski, K.Standio-Pomorska, A.Wasztan, S.Gerus, D.Patkowski, J.Sitnik, A.Zimmer, K.Pieszko, P.Kaczmarek, M.Bagłaj, M.Pasierbek, J.Nowak, M.Ulasiński, P.Pękała, E.Szymańskam, P.Czauderna.
Postępowanie w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego u dzieci. Ogólnopolskie badanie ankietowe 2007-2011.
Standardy Medyczne, Problemy chirurgii dziecięcej; 2013; T.3, nr 1, s.6-14.

K.Tkaczyk, Marlena Jakubczyk, Jacek Szopiński, M.Chrzanowska, Irena Daniluk-Matraś, Maria Kłopocka, A.Różowicz, Krzysztof Kusza.
Tolerancja karmienia doustnego u noworodków z ileostomią i kolostomią końcową.
Postępy Żywienia Klinicznego; 2013; T.9, nr 2, s.15.

M.Reszczyńska-Domagała, Przemysław Gałązka, P.Strześniewski, Monika Pogorzała, A.Szykanowska, Irena Daniluk-Matraś.
Leczenie samoistnego pęknięcia śledziony w przebiegu mononukleozy zakaźnej metodami radiologii interwencyjnej – opis przypadku.
I Sympozjum Chirurgii Naczyń u Dzieci oraz I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej „Postępy w leczeniu wad i chorób naczyń u dzieci”. Warszawa, 6-7.12.2013r.

A.Szykanowska, M.Reszczyńska-Domagała, Małgorzata Pacholska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś.
Centralna resekcja trzustki u dzieci jako postępowanie oszczędzające miąższ trzustki- opis dwóch przypadków.
I Sympozjum Chirurgii Naczyń u Dzieci oraz I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej „Postępy w leczeniu wad i chorób naczyń u dzieci”. Warszawa, 6-7.12.2013r.

Robert Ślusarz, J.Rosińczuk-Tonderys, Renata Jabłońska, Agnieszka Królikowska, A.Kisiel, Irena Daniluk-Matraś.
Hydrocephalus in newborns : clinical conditions and primary surgical treatment.
Advances in Clinical and Experimental Medicine; 2013; Vol.22, nr 2, s.237-243.

Edyta Zwolińska, A.Szykanowska, Irena Daniluk-Matraś, Małgorzata Pacholska, Przemysław Gałązka.
Zakrzepica zatok żylnych mózgu u dzieci – problem diagnostyczno-leczniczy.
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; Bydgoszcz, 6-9.06.2013r.

A.Szykanowska, Edyta Zwolińska, Irena Daniluk-Matraś, Krzysztof Dymek, M.Gruba.
Analiza leczenia i próba oceny wyników odległych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową (MMC). Doświadczenia Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Bydgoszczy.
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; Bydgoszcz, 6-9.06.2013r.

Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś, Krzysztof Dymek, Edyta Zwolińska.
Posterior sagittal approach with preservation of anterior native anorectum for correction of rectal atresia in infant with Down syndrome: case report and review of the literature.
20th International Pediatric Colorectal Club Meeting; Frankfurt, 1-3.06.2013r.

Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, M.Chrzanowska, A.Szykanowska, B.Szukalska, Przemysław Gałązka, Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz.
Central venous cathethers implanted in newborns and infants – experience of single institution.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystaw Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

A.Szykanowska, Eugenia Gospodarek, Małgorzata Pacholska, M.Chrzanowska, B.Szukalska, K.Dymek, Irena Daniluk-Matraś.
Analysis of applied antibiotic regimen in the peri-operative period in the surgically treated newborns – experience of Paediatric Surgery Department in Bydgoszcz in years 2007-2010.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

Edyta Zwolińska, Irena Daniluk-Matraś, K.Strzyżewski, A.Szykanowska, A.Nowakowska, K.Jarmusz, A.Jażdżewska, Agnieszka Chyczewska, A.Kerebińska, I.Trzcinska, M.Grzegorzewski.
Effectiveness of endoscopic fenestration of intraventricular cerebral cysts.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

Krzysztof Dymek, Przemysław Gałązka, A.Szykanowska, J.Olijewski, M.Nawrot, Irena Daniluk-Matraś.
A broncho-oesophageal fistula in 4,5 years old girl with reccurent pneumoniae – case report.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

Ewa Barszczykowska, M.Żurawska, Irena Daniluk-Matraś, M.Grabińska, Andrzej Kurylak.
Ocena urazowości u dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpital Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2005-2009.
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2012; Vol.6, nr 4, s.142-150.

Monika Pogorzała, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś, Mariusz Wysocki.
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w przebiegu mielosupresji po chemioterapii – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego”; Warszawa, 16-17.11.2011