Publikacje

Paulina Szymańska, Weronika Bereźnicka, Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Surgical treatment of children and adolescents with acute pancreatitis.
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Wrocław,22-24.05.2019 r.
Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka
Own experience in the treatment of infantile hemangiomas with propranolol – in reference to the recommendation of PaNaMa
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Wrocław,22-24.05.2019 r.
Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka, Kacper Kroczek, Irena Daniluk-Matraś;
Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego – opis przypadku;
Standardy medyczne; XV Sympozjum Interdyscyplinarne/VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Warszawa, 7-8.12.2018
Aneta Krogulska, Katarzyna Grzelak-Czachorowska, Irena Daniluk-Matraś, Renata Kuczyńska, Anna Szaflarska-Popławska.
Recurrent nausea and vomiting in a teenager : a rare disease with common symptoms.
Klinika Pediatryczna; 2019;231/1; 43-45

M. Bagłaj, N. Banaszyk, K. Bartosiewicz, W. Choiński, Irena Daniluk-Matraś, Krzysztof Dymek, J. Godziński, W. Górecki, A. Grabowski, A. Gregor, M. Grochot, M. Jabłońska, A. Kalcowska, P. Kaliciński, W. Korlacki, T. Koszutski, G. Kowalewski, J. K. Kriejczyk, M. Lewandowska, J. Łuczak, M. Małowiecka, P. Mańkowski, P. Nachulewicz, R. Noparlik, J. Nowak, A. Ogorzałek, M. Pękalska, A. Piaseczna-Piotrowska, A. Piotrowska, M. Porębski, E. Sawicka, M. Siewiński, P. Sosnowska, P. Wolak.
Wyniki wieloośrodkowego badania retrospektywnego zmian jajnika u dzieci.
Standardy Medyczne. Problemy Chirurgii Dziecięcej. 2018; 8/2; 155
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, Warszawa, 07.12.2018

Kacper Kroczek, Przemysław Gałązka, Adam Wilczyński, Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Anna Szaflarska-Popławska
Eozynofilowe zapalenie żołądka współistniejące z wrodzoną wadą dwunastnicy jako rzadka przyczyna nawrotowych wymiotów u 17-miesięcznego chłopca : opis przypadku.
Standardy Medyczne. Problemy Chirurgii Dziecięcej. 2018; 8/2; 163-164 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, Warszawa, 08.12.2018

Przemysław Gałązka, Monika Richert-Przygońska, Irena Daniluk-Matraś, Andrzej Kołtan, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki.
Znaczenie biopsji chirurgicznej masy resztkowej w śródpiersiu u pacjentów leczonych onkologicznie.
Przegląd Pediatryczny; 2018; 47/2; 34-35
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Agata Marjańska, Przemysław Gałązka, M. Marjański, Jan Styczyński, Mariusz Wysocki.
Terapia anty-PD1 z pembrolizumabem w rozsianej wznowie czerniaka złośliwego u 7-letniego dziecka.
Przegląd Pediatryczny; 2018; 47/2; 60-61
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Marika Reszczyńska-Domagała, Przemysław Gałązka, Andrzej Kołtan, Agnieszka Jatczak-Gaca, Katarzyna Szymak, Mariusz Wysocki, Irena Daniluk-Matraś.
Biopsje wątroby u dzieci leczonych z powodu chorób rozrostowych : chirurgiczny punkt widzenia.
Przegląd Pediatryczny, 2018; 47/2;67-68
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Krzysztof Czyżewski, Magdalena Dziedzic, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki, Patrycja Zalas-Więcek, Przemysław Gałązka, O. Gryniewicz-Kwiatkowska, A. Gietka, B. Dembowska-Bagińska, K. Semczuk, K. Dzierżanowska-Fangrat, L. Chełmecka-Wiktorczyk, W. Balwierz, I. Żak, M. Salamonowicz, J. Fraczkiewicz, A. Chybicka, B. Kazanowska, O. Zając-Spychała, J. Wachowiak, E. Bień, E. Drożyńska, M. Płonowski, M. Krawczuk-Rybak, P. Wawryków, J. Peregud-Pogorzelski, F. Pierlejewski, W. Młynarski, Z. Gamrot-Pyka, M. Woszczyk, Z. Małas, W. Badowska, W. Stolpa, G. Sobol-Milejska, J. Musiał, R. Chaber, Jan Styczyński.
Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe u dzieci z guzami kości.
Przegląd Pediatryczny, 2018;47/2; 104-105
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Krzysztof Czyżewski, Magdalena Dziedzic, Monika Pogorzała, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Mariusz Wysocki, Patrycja Zalas-Więcek, Przemysław Gałązka, J. Frączkiewicz, M. Salamonowicz, B. Kazanowska, K. Kałwak, E. Gorczyńska, A. Chybicka, A. Szmydki-Baran, Ł. Hutnik, M. Matysiak, O. Zając-Spychała, J. Wachowiak, O. Gryniewicz-Kwiatkowska, A. Gietka, B. Dembowska-Bagińska, K. Semczuk, K. Dzierżanowska-Fangrat, L. Chełmecka-Wiktorczyk, W. Balwierz, I. Żak, R. Tomaszewska, T. Szczepański, N. Irga-Jaworska, E. Bień, E. Drożyńska, M. Płonowski, M. Krawczuk-Rybak, M. Bartnik, T. Ociepa, T. Urasiński, P. Wawryków, J. Peregud-Pogorzelski, F. Pierlejewski, W. Młynarski, Z. Gamrot-Pyka, M. Woszczyk, Z. Małas, W. Badowska, A. Urbanek-Dądela, G. Karolczyk, W. Stolpa, G. Sobol-Milejska, J. Musiał, R. Chaber, A. Zaucha-Prażmo, J. Kowalczyk, J. Goździk, Jan Styczyński.
Zakażenia Pseudomonas i Stenotrophomonas u pacjentów HSCT i PHO w latach 2012-2017.
Przegląd Pediatryczny, 2018; 47/2, 111-112
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Krzysztof Czyżewski, Magdalena Dziedzic, Monika Pogorzała, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Mariusz Wysocki, Patrycja Zalas-Więcek, J. Frączkiewicz, M. Salamonowicz, B. Kazanowska, K. Kałwak, E. Gorczyńska, A. Chybicka, A. Szmydki-Baran, Ł. Hutnik, M. Matysiak, O. Zając-Spychała, J. Wachowiak, O. Gryniewicz-Kwiatkowska, A. Gietka, B. Dembowska-Bagińska, K. Semczuk, K. Dzierżanowska-Fangrat, L. Chełmecka-Wiktorczyk, W. Balwierz, I. Żak, R. Tomaszewska, T. Szczepański, N. Irga-Jaworska, E. Bień, E. Drożyńska, M. Płonowski, M. Krawczuk-Rybak, M. Bartnik, T. Ociepa, T. Urasiński, P. Wawryków, J. Peregud-Pogorzelski, F. Pierlejewski, W. Młynarski, Z. Gamrot-Pyka, M. Woszczyk, Z. Małas, W. Badowska, A. Urbanek-Dądela, G. Karolczyk, W. Stolpa, G. Sobol-Milejska, J. Musiał, R. Chaber, A. Zaucha-Prażmo, J. Kowalczyk, J. Goździk, Przemysław Gałązka, Jan Styczyński.
Zakażenia gronkowcowe u pacjentów leczonych w polskich pediatrycznych ośrodkach hematoonkologicznych i transplantacji komórek krwiotwórczych.
Przegląd Pediatryczny; 2018;47/2; 117-118
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Krzysztof Czyżewski, Magdalena Dziedzic, Patrycja Zalas-Więcek, J. Frączkiewicz, M. Salamonowicz, O. Zając-Spychała, J. Wachowiak, A. Zaucha-Prażmo, J. Kowalczyk, J. Goździk, K. Kałwak, E. Gorczyńska, A. Chybicka, Przemysław Gałązka, Monika Richert-Przygońska, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński.
Zakażenia wirusami u dzieci poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych w latach 2012-2017.
Przegląd Pediatryczny; 2018; 47/2; 129-130
Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Poznań, 10.05.2018

Przemysław Gałązka, Marika Reszczyńska-Domagała, Krzysztof Redloch, Przemysław Ratajczak, Agata Marjańska, Jan Styczyński, Irena Daniluk-Matraś.
Differential symptomatology and prevention of permanent complications dependent on localisation of osteochondroma.
Pediatria Polska; 2018;96/3; 484-487

Monika Pogorzała, Jan Styczyński, Robert Dębski, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, Agnieszka Jatczak-Gaca, Anna Krenska, Elżbieta Grześk, Barbara Tejza, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Krzysztof Czyżewski, Monika Richert-Przygońska, Anna Dąbrowska, Anna Urbańczyk, Piotr Księżniakiewicz, Agata Marjańska, Magdalena Dziedzic, Przemysław Gałązka, Mariusz Wysocki.
Sixty years of therapy in acute lymphoblastic leukemia : pediatric single-center study in Poland.
Pediatric Blood and Cancer; 2018;65/2; 151-152

Przemysław Gałązka, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Krzysztof Czyżewski, Zbigniew Serafin, Patrycja Zalas-Więcek, Jan Styczyński.
Multiple debulking surgery and triple antifungal therapy in abdominal-cardiac-pulmonary invasive aspergillosis.
Oncoreview; 2018;8/2; A33-37

Przemysław Gałązka, Magdalena Dziedzic, Krzysztof Czyżewski, Jan Styczyński.
Differential risk of viral infections in children undergoing complex anticancer therapy or hematopoietic stem cell transplantation.
Medical Research Journal, 2018; 3/3, 127-133

Tomasz Aleksiewicz, Kamil Leis, Wojciech Świerczyński, Kacper Miętkiewicz, Katarzyna Litwin, Przemysław Gałązka
Mirabegron : the review of current knowledge of safety and efficacy in the relief of overactive bladder symptoms.
Journal of Education, Health and Sport; 2018;8/9;424-438

Katarzyna Lipa, Magdalena Julia Jabłońska, Patryk Kaczor, Kamil Leis, Krystian Kałużny, Przemysław Gałązka.
Sofosbuvir as a drug in recurrent HCV therapy occurring after liver transplantation.
Journal of Education, Health and Sport; 2018; 8/9; 628-642

Patryk Kaczor, Katarzyna Lipa, Magdalena Julia Jabłońska, Kamil Leis, Krystian Kałużny, Przemysław Gałązka.
Biological therapies in Crohn’s disease.
Journal of Education, Health and Sport; 2018;8/9; 643-650

M. Salamonowicz, T. Ociepa, J. Frączkiewicz, A. Szmydki-Baran, M. Matysiak, K[rzysztof] Czyżewski, M[ariusz] Wysocki, P[rzemysław] Gałązka, P[atrycja] Zalas-Więcek, N. Irga-Jaworska, E. Drożyńska, O. Zając-Spychała, J. Wachowiak, O. Gryniewicz-Kwiatkowska, A. Czajńska-Deptuła, B. Dembowska-Bagińska, L. Chełmecka-Wiktorczyk, W. Balwierz, M. Bartnik, K. Zielezińska, T. Urasiński, R. Tomaszewska, T. Szczepański, M. Płonowski, M. Krawczuk-Rybak, F. Pierlejewski, W. Młynarski, Z. Gamrot-Pyka, M. Woszczyk, Z. Małas, W. Badowska, A. Urbanek-Dądela, G. Karolczyk, W. Stolpa, G. Sobol-Milejska, A. Zaucha-Prażmo, J. Kowalczyk, J. Goździk, E. Gorczyńska, K. Jermakow, A. Król, A. Chybicka, M. Ussowicz, K. Kałwak, J[an] Styczyński.
Incidence, course, and outcome of Clostridium difficile infection in children with hematological malignancies or undergoing hematopoietic stem cell transplantation.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 2018; 37/9, 1805-1812

Ewelina Pukownik, Małgorzata Kubicka, Beata Kuryło-Rafińska, Robert Dębski, Przemysław Gałązka, Krzysztof Czyżewski, Anna Krenska, Natalia Bartoszewicz, Ewa Demidowicz, Agata Marjańska, Magdalena Dziedzic, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński.
Impact of CMV and EBV on immune recovery after allogeneic hematopoietic cell transplantation in children.
Anticancer Research;2018; vol.38, no 10; 6009-6013

Amanda Piątek, Dominika Tomczak, Paulina Szymańska, Maciej Socha
A case report of giant fibroadenoma in breast of 17-year-old pregnant woman – difficult diagnosis.
iMEDIC 2018, 3rd International Medical Interdisciplinary Congress; Bydgoszcz, 9.06.2018

Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka, Kacper Kroczek, Weronika Bereźnicka, Irena Daniluk-Matraś
Retrospektywna analiza postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku zmian torbielowatych jamy brzusznej u 31 noworodków hospitalizowanych w latach 2011 – 2017 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
XIV Sympozjum Interdyscyplinarne, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej i Neonatologii; Warszawa, 1-2.12.2017r.

Alicja Rymaszewska, Natalia Masur, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Zespół MMIHS – opis przypadku z pomyślnym przebiegiem klinicznym i dobrym
wynikiem leczenia.
XIV Sympozjum Interdyscyplinarne, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej i Neonatologii; Warszawa, 1-2.12.2017r.

Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka
Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu wad klatki piersiowej i płuc w praktyce chirurga dziecięcego.
III Forum Młodych Lekarzy, IV Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi; Ostrów Wielkopolski, 3-4.11.2017r.

Przemysław Gałązka, Adam Wilczyński, Paulina Szymańska, Weronika Bereźnicka, Barbara Szukalska, Irena Daniluk-Matraś
Thoracoscopic repair of oesophageal atresia : experience of 18 patients from tertiary referral centre.
ESPES 7th Annual Congres; Wrocław, 27-29.09.2017r.

Kacper Kroczek, Przemysław Gałązka, Marika Reszczyńska-Domagała, Natalia Sądej, Irena Daniluk-Matraś
Thoracoscopic repair of reccurent congenital diaphragmatic hernia – case report.
ESPES 7th Annual Congres; Wrocław, 27-29.09.2017r.

Przemysław Gałązka, Krzysztof Dymek, Kacper Kroczek, Krzysztof Redloch, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś
Minimally invasive surgery for the treatment of congenital lung malformations – early experience.
ESPES 7th Annual Congres; Wrocław, 27-29.09.2017r.

Adam Wilczyński, Roman Mindykowski, Aneta Krogulska, Mariusz Wysocki, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Wyniki leczenia patologii dróg żółciowych i trzustkowych z wykorzystaniem endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w chirurgii dziecięcej na podstawie materiału własnego.
XIII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki u dzieci” oraz IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej ; Warszawa, 09.12.2016r.

Marika Reszczyńska-Domagała, Kacper Kroczek, Krzysztof Dymek, Andrzej Marszałek, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś
Analiza metod i wyników leczenia operacyjnego klasycznej postaci choroby Hirschprunga – doświadczenia własne.
XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych; Wrocław, 15.09.2016r.

Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Ewa Demidowicz, Mariusz Wysocki, Irena Daniluk-Matraś
Przypadek oszczędzającego leczenia RMS w lokalizacji około odbytniczej.
XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych; Wrocław, 15.09.2016r.

Natalia Sądej, Przemysław Gałązka, Krzysztof Dymek, Irena Daniluk-Matraś
Przepuklina wewnętrzna – opis przypadku.
XVI Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych; Wrocław, 15.09.2016r.

Estera Rodziewicz, Krzysztof Dymek, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka;
Ganglioneuroma przestrzeni zaotrzewnowej: analiza powikłań po leczeniu chirurgicznym.
Pediatria Polska; 2016; T.91, nr 1, s.83-86

Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz, Adam Wilczyński, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka.
Skuteczna kontrola chirurgiczna ropni wątroby w trakcie terapii ostrej białaczki limfoblastycznej.
Pediatria Polska; 2016; T.91, nr 2, s.175-179

Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz, Paulina Szymańska, Konrad Kamiński, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka;
Thoracoscopic lung biopsy in diagnosis of malignancy in children.
Medical and Biological Sciences; 2016; T.30, nr 1, s.11-14

Estera Rodziewicz, Krzysztof Dymek, Paulina Rypolc, Mariusz Wysocki, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka.
Radicalization of surgical treatment in pediatric melanoma malignum.
Medical and Biological Sciences; 2016; T.30, nr 1, s.35-39

Weronika Bereźnicka, Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Mariusz Mielniczuk, Kacper Kroczek, Przemysław Gałązka.
Analiza zastosowania technik endoskopowych w leczeniu patologii klatki piersiowej u noworodków i niemowląt w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.
XII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii klatki piersiowej u dzieci” oraz III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 18.12.2015r.

Adam Wilczyński, Alicja Rymaszewska, Irena Daniluk-Matraś, Przemysław Gałązka.
Chirurgia endoskopowa w obrębie klatki piersiowej u dzieci- doświadczenia jednego ośrodka.
XII Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii klatki piersiowej u dzieci” oraz III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 18.12.2015r.

Alicja Rymaszewska, Krzysztof Strzyżewski, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś.
Neuroendoskopowe zaopatrzenie torbieli OUN u dzieci.
III Sympozjum Wideochirurgii u Dzieci; Sulisław, 22.10.2015r.

Przemysław Gałązka, Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Kacper Kroczek, Mariusz Mielniczuk.
Wnioski i aspekty techniczne z wprowadzenia do praktyki klinicznej technik torakoskopowej korekcji atrezji przełyku u noworodków.
III Sympozjum Wideochirurgii u Dzieci; Sulisław, 22.10.2015r.

Alicja Rymaszewska, Przemysław Gałązka, Barbara Szukalska, Bartosz Sobociński, Zbigniew Serafin, Mariusz Mielniczuk, Irena Daniluk-Matraś.
Endoskopowe lobektomie płucne u niemowląt wykonywane z powodu wrodzonych wad płuca- doświadczenia wstępne.
XI Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w leczeniu przewlekłych chorób jelita u dzieci i w wieku dorosłym”; Warszawa, 12.12.2014r. oraz II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 13.12.2014r.

Przemysław Gałązka, Monika Parzęcka, Marika Reszczyńska, Ewa Domanowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Irena Daniluk-Matraś.
Podostry skręt esicy u 6-letniej dziewczynki jako późna prezentacja choroby Hirschprunga- opis przypadku.
XI Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w leczeniu przewlekłych chorób jelita u dzieci i w wieku dorosłym”; Warszawa, 12.12.2014r. oraz II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 13.12.2014r.

Przemysław Gałązka, Łukasz Szylberg, Magdalena Bodnar, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz, Irena Daniluk-Matraś.
Możliwości rozszerzenia morfologicznych badań diagnostycznych u pacjentów z podejrzeniem choroby Hirschprunga.
XI Sympozjum Interdyscyplinarne „Postępy w leczeniu przewlekłych chorób jelita u dzieci i w wieku dorosłym”; Warszawa, 12.12.2014r. oraz II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej; Warszawa, 13.12.2014r.

Paulina Szymańska, Przemysław Gałązka, Katarzyna Dylewska, Irena Daniluk-Matraś, Mariusz Wysocki.
Zapalny guz miofibroblastyczny okolicy otworu żyły głównej dolnej przepony u 16-letniej pacjentki – opis przypadku.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Olsztyn, 28-31.05.2014;

Katarzyna Laskowska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś, W.Leszczyński, Zbigniew Serafin.
Use of diagnostic imaging in the evaluation of gastrointestinal tract duplications.
Polish Journal of Radiology; 2014; T.79, s.243-250

Paulina Szymańska, Irena Daniluk-Matraś, Małgorzata Pacholska, Barbara Szukalska, Marlena Jakubczyk.
Żywienie niemowląt z czasową ileostomią – doświadczenia własne.
10-lecie Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IP-CZD; Warszawa, 29.03.2014.

A.Gołębiewski, D.Smyczek, G.Kudela, T.Jankowicz, W.Choiński, Krzysztof Dymek, Irena Daniluk-Matraś, T.Grzechnik, M.Inman, Adam Wilczyński, J.Zagierski, K.Królak, P.Stępień, S.Osman, P.Wolak, A.Jesionowski, R.Sławek, A.M.Piaseczna-Piotrowska, P.Sosonowska, P.Mańkowski, A.Jankowski, E.Gawrych, A.Kowal, W.Jacoń, A.Kowalski, K.Standio-Pomorska, A.Wasztan, S.Gerus, D.Patkowski, J.Sitnik, A.Zimmer, K.Pieszko, P.Kaczmarek, M.Bagłaj, M.Pasierbek, J.Nowak, M.Ulasiński, P.Pękała, E.Szymańskam, P.Czauderna.
Postępowanie w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego u dzieci. Ogólnopolskie badanie ankietowe 2007-2011.
Standardy Medyczne, Problemy chirurgii dziecięcej; 2013; T.3, nr 1, s.6-14.

K.Tkaczyk, Marlena Jakubczyk, Jacek Szopiński, M.Chrzanowska, Irena Daniluk-Matraś, Maria Kłopocka, A.Różowicz, Krzysztof Kusza.
Tolerancja karmienia doustnego u noworodków z ileostomią i kolostomią końcową.
Postępy Żywienia Klinicznego; 2013; T.9, nr 2, s.15.

M.Reszczyńska-Domagała, Przemysław Gałązka, P.Strześniewski, Monika Pogorzała, A.Szykanowska, Irena Daniluk-Matraś.
Leczenie samoistnego pęknięcia śledziony w przebiegu mononukleozy zakaźnej metodami radiologii interwencyjnej – opis przypadku.
I Sympozjum Chirurgii Naczyń u Dzieci oraz I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej „Postępy w leczeniu wad i chorób naczyń u dzieci”. Warszawa, 6-7.12.2013r.

A.Szykanowska, M.Reszczyńska-Domagała, Małgorzata Pacholska, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś.
Centralna resekcja trzustki u dzieci jako postępowanie oszczędzające miąższ trzustki- opis dwóch przypadków.
I Sympozjum Chirurgii Naczyń u Dzieci oraz I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej „Postępy w leczeniu wad i chorób naczyń u dzieci”. Warszawa, 6-7.12.2013r.

Robert Ślusarz, J.Rosińczuk-Tonderys, Renata Jabłońska, Agnieszka Królikowska, A.Kisiel, Irena Daniluk-Matraś.
Hydrocephalus in newborns : clinical conditions and primary surgical treatment.
Advances in Clinical and Experimental Medicine; 2013; Vol.22, nr 2, s.237-243.

Edyta Zwolińska, A.Szykanowska, Irena Daniluk-Matraś, Małgorzata Pacholska, Przemysław Gałązka.
Zakrzepica zatok żylnych mózgu u dzieci – problem diagnostyczno-leczniczy.
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; Bydgoszcz, 6-9.06.2013r.

A.Szykanowska, Edyta Zwolińska, Irena Daniluk-Matraś, Krzysztof Dymek, M.Gruba.
Analiza leczenia i próba oceny wyników odległych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową (MMC). Doświadczenia Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Bydgoszczy.
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; Bydgoszcz, 6-9.06.2013r.

Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś, Krzysztof Dymek, Edyta Zwolińska.
Posterior sagittal approach with preservation of anterior native anorectum for correction of rectal atresia in infant with Down syndrome: case report and review of the literature.
20th International Pediatric Colorectal Club Meeting; Frankfurt, 1-3.06.2013r.

Małgorzata Pacholska, Irena Daniluk-Matraś, M.Chrzanowska, A.Szykanowska, B.Szukalska, Przemysław Gałązka, Krzysztof Dymek, Estera Rodziewicz.
Central venous cathethers implanted in newborns and infants – experience of single institution.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystaw Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

A.Szykanowska, Eugenia Gospodarek, Małgorzata Pacholska, M.Chrzanowska, B.Szukalska, K.Dymek, Irena Daniluk-Matraś.
Analysis of applied antibiotic regimen in the peri-operative period in the surgically treated newborns – experience of Paediatric Surgery Department in Bydgoszcz in years 2007-2010.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

Edyta Zwolińska, Irena Daniluk-Matraś, K.Strzyżewski, A.Szykanowska, A.Nowakowska, K.Jarmusz, A.Jażdżewska, Agnieszka Chyczewska, A.Kerebińska, I.Trzcinska, M.Grzegorzewski.
Effectiveness of endoscopic fenestration of intraventricular cerebral cysts.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

Krzysztof Dymek, Przemysław Gałązka, A.Szykanowska, J.Olijewski, M.Nawrot, Irena Daniluk-Matraś.
A broncho-oesophageal fistula in 4,5 years old girl with reccurent pneumoniae – case report.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych; Serwy, 13-15.09.2012r.

Ewa Barszczykowska, M.Żurawska, Irena Daniluk-Matraś, M.Grabińska, Andrzej Kurylak.
Ocena urazowości u dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpital Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2005-2009.
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2012; Vol.6, nr 4, s.142-150.

Monika Pogorzała, Przemysław Gałązka, Irena Daniluk-Matraś, Mariusz Wysocki.
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w przebiegu mielosupresji po chemioterapii – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego”; Warszawa, 16-17.11.2011