Czym się zajmujemy ?

Chirurgia dziecięca po nowemu
Od października 2014 roku Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpitala Jurasza zmieniła swoją nazwę na Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka.
Oddziałem niezmiennie od wielu już lat kieruje wspaniała, oddana chorym dzieciom i ich rodzicom dr n. med. Irena Daniluk–Matraś. Od kilku miesięcy jest z nami nowa Pielęgniarka Oddziałowa – Pani mgr Małgorzata Olkiewicz oraz nowy (w większości młody, ale bardzo zaangażowany i chętnie uczący się trudnego zawodu) personel pielęgniarski. Oddział dysponuje 40 łóżkami dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Do dyspozycji ma 2 sale operacyjne i salę wybudzeń oraz Poradnię Chirurgii Dziecięcej. Rocznie w Oddziale leczonych jest ok. 1500 dzieci (w tym ponad 100 noworodków), wykonuje się ok. 1200-1300 zabiegów operacyjnych a w Poradni przyjmujemy ok. 6500 dzieci rocznie. Te liczby od kilku lat stale rosną.

Dr Irena Daniluk-Matraś:
nieco ogólnej charakterystyki i historii…
Chirurgia dziecięca wydzieliła się z chirurgii ogólnej po II wojnie światowej uzyskując od początku status samodzielnej specjalizacji podstawowej. Już wtedy cały „ świat chirurgiczny” widział, że odrębności chirurgii dzieci są tak duże, iż wymagają osobnego omówienia. Chirurgia dziecięca przez lata walczyła o odpowiednie miejsce w szeregu specjalności zabiegowych. W ciągu ostatnich 50-60 lat stopniowo osiągnęła poczesne i należne jej miejsce jako dziedzina trudna, wielokierunkowa, obejmująca w mniejszym lub większym stopniu (w zależności od ośrodka) wszystkie zakresy chirurgii oraz wszystkie przedziały wiekowe od noworodka do 18-go roku życia. W dużej mierze jest to chirurgia wad wrodzonych, chirurgia onkologiczna, torakochirurgia, chirurgia gastroenterologiczna i endokrynologiczna, chirurgia urazowa (w tym urazy wielonarządowe), urologiczna, neurochirurgiczna, plastyczna. W naszym oddziale nie zajmujemy się jedynie kardiochirurgią i transplantologią dziecięcą. Specyfika i trudność chirurgii dziecięcej polega na tym, że trzeba pamiętać o odrębnościach związanych z wiekiem uwzględniając te odrębności w zakresie fizjologii i patologii na każdym etapie postępowania medycznego od wywiadu i badania dziecka po często bardzo trudne do wykonania badania dodatkowe oraz zabiegi operacyjne (tym trudniejsze im mniejsze jest dziecko).

W naszym zespole lekarskim pracuje 5 specjalistów chirurgii dziecięcej (troje z nich posiada tytuł doktora nauk medycznych), oraz 6 młodych lekarzy w trakcie stażu specjalizacyjnego z chirurgii dziecięcej, 2 specjalistów pediatrów neonatologów, 1 specjalista neurolog-genetyk z tytułem dr n. med. Tatiana Janiszewska. Ponadto: w najtrudniejszych zabiegach neurochirurgicznych pomaga nam neurochirurg dziecięcy posiadający równocześnie specjalizację z chirurgii dziecięcej (dr n.med. Krzysztof Strzyżewski) oraz koledzy z Kliniki Neurochirurgii naszego szpitala.

Przykliniczna Poradnia Chirurgii Dziecięcej jest poradnią specjalistyczną nie tylko z nazwy, albowiem pracują w niej przede wszystkim lekarze specjaliści. Rolę lekarza nadzorującego pracę w przychodni pełni dr n. med., spec. chir. dziec. Marek Mackiewicz.

Posiadamy akredytację umożliwiającą szkolenie lekarzy w celu uzyskania tytułu specjalisty chirurgii dziecięcej, odbywanie staży specjalizacyjnych przez lekarzy innych specjalności oraz specjalizujące się pielęgniarki. Każdy z samodzielnych lekarzy specjalistów ma przydzielone tematyczne zakresy z chirurgii dziecięcej czuwając w tych dziedzinach nad odpowiednim zgłębianiem najnowszych osiągnięć w nadzorowanych tematach.

W strukturze Oddziału rolę zastępcy ordynatora pełni dr Przemysław Gałązka, który odpowiada za prawidłowe doskonalenie, zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie chirurgii onkologicznej, zabiegów endoskopowych, zabiegów rekonstrukcyjnych jelita grubego oraz zabiegów w obrębie klatki piersiowej.  Zespół lekarsko-pielęgniarski naszego oddziału to bardzo dobrze rokujący, młody zespół zaangażowanych klinicystów i nauczycieli akademickich o bardzo wysokim, godnym naśladowania morale zawodowym.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych przez naszych lekarzy to ocena wyników zastosowania technik małoinwazyjnych w chirurgii wad wrodzonych u noworodka, ocena wyników zastosowania chirurgicznych technik małoinwazyjnych w diagnostyce chorób onkologicznych wieku dziecięcego, badania nad zastosowaniem propranololu w leczeniu naczyniaków i innych zmian naczyniowych u dzieci, ocena i wyniki implantacji permanentnych cewników centralnych w grupie noworodków i małych niemowląt, opracowanie standardów opieki przed- i pooperacyjnej oraz długofalowej oceny wyników u pacjentów z wadami rozszczepowymi kręgosłupa i wodogłowiem wrodzonym.

W strukturach oddziału klinicznego działa Pracownia Badań Elektromanometrycznych Przewodu Pokarmowego, Pododdział Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka oraz Poradnia Chirurgii Dziecięcej w strukturze której działa Poradnia Leczenia Naczyniaków.
Od 2013 roku nasi lekarze wykonali z powodzeniem 17 samodzielnych operacji zespolenia wrodzonego zarośniętego przełyku techniką torakoskopową, również w przypadku zarośnięć długoodcinkowych. Są to jedne z najnowocześniejszych technik operacyjnych w tej wadzie.

Dr Przemysław Gałązka:
Nasz oddział mógł rozwinąć chirurgię endoskopową noworodków i niemowląt dzięki wyposażeniu w odpowiedni sprzęt (3- i 5-mm narzędzia endoskopowe i optyka HD) oraz ścisłej współpracy z doświadczonym zespołem anestezjologicznym (możliwość hospitalizacji pacjentów w Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii dla Dzieci), a także dzięki ciągłemu doskonaleniu technik operacyjnych podczas intensywnych szkoleń organizowanych przez wiodące ośrodki chirurgii dziecięcej w Polsce, m.in. w Gdańsku (prof. Piotr Czauderna) i we Wrocławiu (prof. Dariusz Patkowski), również z udziałem światowej sławy specjalistów w zakresie dziecięcej chirurgii endoskopowej, m. in. Pascala de Lagausie z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Szpitala Roberta Debre w Paryżu oraz Steva Rothenberga z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Rocky Mountain w Denver, Colorado. Aktualnie standardowo już wykonujemy operacje torakoskopowego zespolenia zarośniętego przełyku u noworodków (najmniejszy pacjent, zoperowany przez nas z powodu zarośnięcia przełyku metodą torakoskopową ważył niespełna 1400 g). Oddział nawiązał również ścisłą współpracę dotyczącą konsultacji i wymiany doświadczeń w zakresie „najciekawszych” i najtrudniejszych przypadków klinicznych, wspólnych posiedzeń naukowych na spotkaniach Oddziałów Regionalnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM w Gdańsku. Nasi pracownicy co roku uczestniczą w wielu zagranicznych kursach i szkoleniach dotyczących zaawansowanych procedur laparoskopowych z zakresu urologii dziecięcej w Neapolu, technik operacyjnych leczenia deformacji ściany klatki piersiowej w Saint Etienne oraz aktualności z zakresu chirurgii kolorektalnej u dzieci we Frankfurcie. W ostatnim okresie poszerzono ofertę zabiegową Oddziału – 4 marca 2015r. wykonano pierwszą korekcję klatki piersiowej lejkowatej wspomaganą torakoskopowo minimalnie inwazyjną techniką MIRPE wg. Donalda Nussa. Jesteśmy jedynym w Bydgoszczy ośrodkiem oferującym minimalnie inwazyjne zabiegi korekcji klatki piersiowej lejkowatej u dzieci, i mamy nadzieję, że opracowany dzięki współpracy zespołu specjalistów: chirurgów dziecięcych, specjalistów rehabilitacji oraz anestezjologów dziecięcych program, zachęci lekarzy z regionu do kierowania pacjentów wymagających korekcji wady do naszego ośrodka.