Kontakt

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
IV i V piętro

 

Sekretariat 
Urszula Zielińska
tel. 52/585 40 15
tel./fax 52/585 40 95
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Olkiewicz
tel. 52/585 49 33

 

Jak do nas dojechać?