Z życia SKN-u

W semestrze zimowym, SKN Chirurgii Dziecięcej, we współpracy z SKN Ultrasonografii oraz SSML PTU Bydgoszcz przeprowadziło warsztaty ultrasonograficzne. Zajęcia te miały na celu zaznajomić członków koła z podstawowymi zasadami pracy z ultrasonografem oraz ukazanie szerokich możliwości jego zastosowania w diagnostyce. Studenci pracowali w „Studenckiej Pracowni Ultrasonograficznej” w 4 osobowych grupach pod nadzorem „liderów” z SKN Ultrasonografii- Macieja Roszaka oraz Katarzyny Szymak. Zakres warsztatu obejmował algorytm FAST, badanie tarczycy, podstawową anatomię ultrasonograficzną jamy brzusznej. Kontynuacją warsztatu będzie seminarium na temat USG w chirurgii dziecięcej, które odbędzie się na jednym z kolejnych spotkań. Praktyczne przygotowanie do tego seminarium na pewno pozwoli na większe zrozumienie prezentowanych obrazów z zakresu ultrasonografii klinicznej.


20.12.2017r.
W ramach kolejnego spotkania SKN Chirurgii Dziecięcej odbyły się warsztaty szycia chirurgicznego. Zajęcia praktyczne poprzedzała prezentacja Wiktora Bursiewicza na temat Letniej Szkoły Chirurgicznej w Lublinie oraz lek. Kacpra Kroczka na temat stażu z zakresu chirurgii dziecięcej w Nationwide Childrens Hospital w Columbus, USA. Prezentacje te miały na celu uświadomienie studentów jak wiele istnieje możliwości rozwoju ich praktycznych umiejętności.Same warsztaty podzielono na 2 części- dla studentów posiadających już doświadczenie oraz tych, mających pierwszy raz imadło w dłoniach. Wiktor Bursiewicz zaplanował zajęcia na podstawie warsztatów odbywających się w Lublinie. Nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń czuwał lek. Kacper Kroczek. W warsztatach udział wzięło 45 studentów.

W czasie spotkania lek. Kacper Kroczek przedstawił również prezentację na temat BLS oraz ALS w pediatrii. Było one teoretycznym wprowadzeniem do zbliżających się warsztatów z tego zakresu.