Studenckie Koło Naukowe

Przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży działa
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej.

Opiekun: dr n.med. Przemysław Gałązka

Strona www: facebook.pl/SKNChirurgiiDziecięcej

 

W ramach Koła Naukowego prowadzimy cykl spotkań teoretycznych i praktycznych pogłębiających wiedzę dotyczącą chirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki chirurgii dziecięcej.

 

W Rankingu Kół Naukowych organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe zajęliśmy 6. miejsce wśród wszystkich kół naukowych Collegium Medicum.
Ranking Kół Naukowych

 

Bierzemy także czynny udział w Ogólnopolskich Studenckich Konferencjach Naukowych, gdzie przedstawiamy swoje prace naukowe.

Rok akademicki 2014/2015

07.02.2015r., Poznań ; III Ogólnopolska Akademia Pediatrii

Zdobycie II wyróżnienia za pracę:
Zespół tętnicy krezkowej górnej jako przyczyna nawracających wymiotów. Trudności diagnostyczne u pacjentki po leczeniu onkologicznym Ewing sarcoma/PNET w lokalizacji kończynowej”. Konrad Kamiński, Edyta Węgrzyn

Rok akademicki 2015/2016

28.11.2015r. Warszawa; I Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne

Prezentacja pracy:
Czerniak złośliwy skóry u dzieci – postępowanie jak u dorosłych?” Konrad Kamiński, Agnieszka Gąsiorek, Mariusz Racinowski

05.12.2015r., Poznań ; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chirurgia Dziecięca

Prezentacje prac:
Torakoskopowa korekcja atrezji przełyku u noworodków – analiza wyników metody po wprowadzeniu do praktyki klinicznej.” Kacper Kroczek, Konrad Kamiński, Edyta Węgrzyn, Agnieszka Gąsiorek.

Znaczenie biopsji torakoskopowej u dzieci leczonych z powodu chorób onkologicznych.” Konrad Kamiński, Iwona Wasiak, Alicja Piotrowska, Katarzyna Szymak, Kacper Kroczek.

19-20.03.2016r., Warszawa; VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy „Pediatria jakiej nie znacie”.

Prezentacja pracy:
Bene dignoscitur, bene curatur. Nadrzędna rola wywiadu pediatrycznego w postępowaniu terapeutycznym. Analiza trzech przypadków klinicznych w różnych kategoriach wiekowych.” Katarzyna Szymak, Konrad Kamiński.

Rok akademicki 2016/2017

04.03.2017r., Poznań; VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chirurgia dziecięca”

II miejsce w Sesji Konkursowej za prezentację pracy:
„Wyrośla kostne – łagodne guzy mogące stać się przyczyną groźnych powikłań” Hubert Lange, Mikołaj Czerwiński, Konrad Kamiński.

III miejsce w Sesji Konkursowej za prezentację pracy:
„Wpływ czynników przed i okołooperacyjnych na wyniki leczenie noworodków z pooperacyjnym zespołem krótkiego jelita” Katarzyna Szymak, Konrad Kamiński, Iwona Wasiak.

Prezentacja pracy:
„Czy lokalizacja torbieli szyi ma znaczenie?” Mikołaj Czerwiński, Joanna Dworzyńska, Karol Cadelski, Konrad Kamiński.

10.06.2017r., Bydgoszcz; II International Medical Interdisciplinary Congress 2017

II miejsce w Sesji Konkursowej za prezentację pracy:
„Diagnostic difficulties and surgical management in an infant with recurrent diaphragmatic hernia” Edyta Węgrzyn, Kacper Kroczek, Konrad Kamiński.

 

W kręgu naszych zainteresowań jest także ultrasonografia pediatryczna. Dzięki współpracy z Gdańskim Oddziałem Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, poszerzamy wiedzę na wspólnych ćwiczeniach przy aparatach USG.

16 kwietnia 2016r. zorganizowaliśmy I spotkanie bydgoskiego Oddziału SSML PTU, gdzie chętni studenci naszej uczelni mogli nauczyć się podstaw ultrasonografii.

I spotkanie bydgoskiego Oddziału SSML PTU

 

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y działalnością Naszego Koła Naukowego – zapraszamy !:)

 

Kontakt:
Katarzyna Szymak – Przewodnicząca SKN Chirurgii Dziecięcej