Regulamin Oddziału

 1. Odzież wierzchnią i torby należy przechowywać w szatni (depozycie – informacja u personelu Oddziału).
 2. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych dziecko może być odwiedzane przez jedną osobę. Dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny odwiedzać chorych w Oddziale.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, odwiedziny rodziców/rodziny z daleka odbywają się przed drzwiami Oddziału, za zgodą lekarza i pielęgniarki.
 4. Na Sali z dzieckiem przebywa wyłącznie jedna osoba, w godzinach 8-22. Zabrania się przebywania w innych salach chorych niż sala dziecka, jak również zakłócania spokoju innym pacjentom.
 5. Rodzic w czasie pobytu na sali zobowiązany jest do zachowania porządku. Salę należy wietrzyć.
 6. Produkty żywnościowe dzieci powinny być opisane i umieszczone w małym pojemniku w lodówce w holu.
 7. Rodzicom zabrania się przechowywania posiłków na salach chorych.
 8. W salach nie wolność prać, używać grzałek, maszynek, czajników elektrycznych. Woda na herbatę dla pacjentów wydawana jest w kuchni Oddziału.
 9. Zabrania się zastawiania parapetów w salach chorych.
 10. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania telefonów komórkowych, które zakłócają pracę monitorów w Oddziale.
 11. Na czas mycia sal oraz obchodów, rodzice zobowiązani są opuścić salę chorych oraz usunąć przedmioty prywatne z podłogi.